"Havonta 10 ajándék a Reál-tól" - játékszabály

Reál Hungária Élelmiszer Kft. „Havonta 10 ajándék a Reáltól” elnevezésű nyereményjátékának Részvételi és Játékszabályzata

 

 

A Reál Hungária Élelmiszer Kft. (továbbiakban: Szervező) által szervezett ajándéksorsolásos nyereményjátékban részt vehet minden 18. életévét betöltött magyar állampolgár, aki a játék ideje alatt, az aktuális sorsolás időpontjáig bármely Reál Élelmiszer vagy Reál Pont üzletben vásárolt Reál sajátmárkás termék vonalkódjából összegyűjt 10 darabot és azt zárt borítékban, a feladót olvashatóan megjelölve beküldi a Hieroglif Reklám Kft. 1119 Budapest, Puskás Tivadar u. 3. alatti címre.

 

 1. A Játék időtartama január 13-tól 2021. december 31-ig tart.

 

 1. A Játékban kizárólag a Reál márkatermékek, valamint azon termékek vonalkódjai vehetnek részt, amelyeknek forgalmazója a Reál Hungária Élelmiszer Kft. és társult vállalkozásai.

 

 1. A beérkezett pályázatok az alábbi időpontokban sorsoláson vesznek részt:

    

2021. február 2. (kedd) 10 óra, 10 db Tefal Classic rizsfőző RK103811

2021. március 2. (kedd) 10 óra, 10 db Tefal Fresh Express szeletelő MB756G31

2021. március 30. (kedd) 10 óra, 10 db Tefal tálas mixer HT615138

2021. május 4. (kedd) 10 óra, 10 db Tefal Optimo 19L 1380W asztali sütő OF444834

2021. június 1. (kedd) 10 óra, 10 db Tefal Filtra one inox olajsütő FF175D71

2021. június 29. (kedd) 10 óra, 10 db Tefal Fuzzy elektormos főzőedény RK705138

2021. augusztus 3. (kedd) 10 óra, 10 db Tefal Blendforce metal turmix BL439D31

2021. augusztus 31. (kedd) 10 óra, 10 db Tefal szendvicssütő SW342D38

2021. október 5. (kedd) 10 óra, 10 db Krups Dolce Gusto Mini Me kávéfőző KP123B

2021. november 2. (kedd) 10 óra, 10 db Tefal húsdaráló NE109838

2021. november 30. (kedd) 10 óra, 10 db Tefal Panini Grillsütő GC241D38

2022. január 4. (kedd) 10 óra, Tefal Quickshef 3in1 mixer HB656838

 

 

     Minden beérkezett pályázat csak egyszer, a beérkezését követő első sorsoláson vesz részt.

 

 1. A nyeremények sorsolásai közjegyző jelenlétében kerülnek megrendezésre, nyilvános kézi húzással, a 4. pontban megjelölt időpontokban. A sorsolás helyszíne: Hieroglif Reklám Kft. 1119 Budapest, Puskás Tivadar u. 3. A nyerteseket a szervező levélben értesíti. Minden sorsoláson tíz db. nyertes mellett 4 db. tartalék nyertes kerül kisorsolásra.

     A tartalék nyertes játékos abban az esetben válik jogosulttá a nyereményre, ha valamelyik nyertes a jelen játékszabály 1., 16. pontjában meghatározott személyi feltételek bármelyikének nem felel meg, vagy esetében a 9. pontban körülírtak állnak fenn, s ezért kizárásra kerül. A kizárt nyertes helyébe a kisorsolt tartalék nyertes(ek) lép(nek), a kihúzás sorrendjének megfelelően. A tartalék nyertes az előtte álló nyertes kizárásáról szóló írásbeli értesítés kézhezvételét követően, legkésőbb a sorsolást követő 90 napon belül jogosult a nyeremény átvételére.

 

 1. A Szervező a nyerteseket postai úton, levélben értesíti.

 

 1. A nyerteseknek – jelen szabályzatnak mindenben megfelelő Játékosoknak – a Szervező havonta más-más háztartási eszközt ad ajándékba. A Nyeremények pontos típusa az adott hónapban megjelenő Reál országos akciós újságban is feltüntetésre kerül. Az ajándékok és nyeremények átvételének határideje a sorsolástól számított 90 nap.

 

 

Hónap

Referencia

Megnevezés

Január

RK103811

Classic rizsfőző

Február

MB756G31

FreshExpress+ 5 szeletelő

Március

HT615138

Tálas mixer

Április

OF444834

OPTIMO 19L 1380W asztali sütő

Május

FF175D71

Filtra One Inox Olajsütő

Június

RK705138

Multicooker 12 in 1

Július

BL439D31

Blendforce metal turmix

Augusztus

SW342D38

Snack Time 3 in 1 szendvicssütő

Szeptember

KP123B

Mini Me DolceGusto kávéfőző

Október

NE109838

SAMARA húsdaráló

November

GC241D38

Panini Grill

December

HB656838

QUICKCHEF 1000W 3in1 Metal rúdmixer

 

 

 

 1. A nyertes játékos köteles együttműködni a Szervezővel annak érdekében, hogy a nyeremények átadására legkésőbb a sorsolást követő 90 napon belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségüknek a nyertesek bármelyike nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető. A Szervező a nyeremények átvételének lehetőségét csak ezen határidőn belül tudja biztosítani.

 

 1. Szervező a nyeremények átadásáig kizárhatja a játékból azt a játékost, akinek a pályázaton feltüntetett, illetve személyes adatai, illetve egyéb megadott adatai nem valósak, hiányosak, tévesek, vagy az általa leadott pályázat nem megfelelő vonalkód(oka)t tartalmaz, vagy a beküldött vonalkódok hiányosak. A játékosok téves, vagy valótlan tartalmú adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.

 

 1. Szervező a sorsoláson kisorsolt nyerteseket a sorsolást követően haladéktalanul (legkésőbb egy héten belül) postai úton értesíti a nyeremény átvételének részleteiről. A szervező a sorsoláson kisorsolt nyereményeket a pályázaton megadott címre történő értesítést követő személyesen történő átadással, vagy – a nyertes külön kérésére postai kiszállítással – adja át a nyertesnek.

 

 1. Szervező a postai kézbesítésből eredő hibákért nem vállal felelősséget. Szervező nem vállal felelősséget az értesítés kézbesítésére, ha a pályázaton a megadott cím pontatlanul, hiányosan, tévesen, vagy olvashatatlanul került feltüntetésre.

 

 1. Amennyiben a nyeremény átvételére jogosult Játékos a nyereményét az erre nyitva álló határidőn belül (ld. 7. és 10. pont) nem veszi át, úgy annak értékét a Szervező a vonatkozó jogszabályban előírt módon a költségvetésbe fizeti be.

 

 1. Amennyiben a Játékos 18. életévét betöltött, de cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult.

 

 1. A nyeremények másra át nem ruházhatók, és pénzre át nem válthatóak. A nyereményhez tartozó SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli, azonban egyéb felmerülő költségek, terhek (pl. a tulajdonost személyesen terhelő költségek, a díj átadási helyszínére történő utazás költségei, stb.) a játékosokat, illetve a nyerteseket terhelik.

 

 1. Azáltal, hogy a vásárló az 1. pontban írtak szerint pályázatát az 1. pontban megjelölt módon beküldi, feltétel nélküli beleegyezését adja ahhoz, hogy nyertessége esetén nevét és lakcímét (kizárólag a település megjelölésével) a Szervező nyilvánosságra hozhatja. A vásárló Pályázatának beküldésével tudomásul veszi továbbá, hogy a nyeremények átadásáról fotó, video, audio-felvétel is készülhet, s minden további feltétel támasztása nélkül hozzájárul ezen felvételek későbbi reklám-promóciókhoz történő felhasználásához, idő- és alkalombeli korlátozás, valamint külön díjazás nélkül.

A nyertes tudomásul veszi továbbá, hogy esetlegesen szükséges személyi adataikat a Szervező, illetve az általa megbízott Hieroglif Reklámügynökség részére eljuttatják a hivatalos szervekkel való elszámolás miatt.

A Szervező a személyes adatokat kizárólag ennek a nyereményjátéknak a lebonyolítására használja fel és csak a nyertesek adatait veszi (név, cím, adószám) nyilvántartásba.

 

 1. A 18. életévüket be nem töltött személyek, a Szervező tagvállalatainak, valamint a Hieroglif Reklámügynökség illetve a nyereményjáték szervezésében és lebonyolításában érintett vállalatok dolgozói, valamint ezen személyek Ptk.685.§ b., pontjában meghatározott közvetlen hozzátartozói nem vehetnek részt a nyereményjátékban.

 

 1. Az 1. pontban körülírt pályázatok hibájáért (pl. névelírás, címelírás stb.), a postai kézbesítés elmaradásáért, vagy késedelméért, illetve a kézbesítés/szállítás során keletkezett károkért valamint az esetleges nyomdahibákért a Szervező semmiféle felelősséget nem vállal.

    

 1. A nyereményjátékról további információk megtalálhatók az 1. pontban megjelölt üzletekben elhelyezett reklámanyagokon és a Szervező 2021. január és december között érvényes akciós újságjaiban, valamint a www.real.hu weboldalon.

 

 

Budapest, 2020.12.10.

 

 

Reál Hungária Élelmiszer Kft.

Szervező